loa Isophon Casiano mkl mới như bóc xốp âm thanh hi end hay tuyệt vời

vừa về loa Isophon Casiano mkl
mới như bóc xốp âm thanh hi end hay tuyệt vời
call : 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn
thangaudiochauau.comCA6D24E2-A50C-4DEB-BCF7-A27A7B7C07CF 82F84290-AA0F-4EBE-9C49-9CCEC30D684F 35671638-9465-42FF-A8E7-FFAE963A6E98 FC599AFD-C59B-4588-BA7C-3BF29F879636 5A879A75-CA45-4BCE-89F0-7CED6FBB7533 301EF328-1C67-4378-A1E9-AC6EBE8CD0A0