MARTEN Milles3 made in Sweden mới cứng âm thanh Hi end tuyệt hay

MARTEN Milles3 made in Sweden
mới cứng âm thanh Hi end tuyệt hay
call 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn 6FAF9EED-6B1B-4EB8-B70B-8C5424A422A5 06E45D73-4CAE-4786-8820-6926D3EB1E20 89D7F8ED-C678-4A95-9E33-594C3F377F78 30E21E87-820F-454E-8C2A-81C4ECE8674C 6C388942-E015-4A74-A141-5BC1F96A9B22