CD Thoren TCD 2000

vừa tóm được em này CD Thorens TCD 2000 của đức vẫn còn mới trên 90% âm thanh hay tuyệt vời
call 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn
thangaudiochauau.com

6B3FDB09-D532-44DD-A913-D40C6FEAE80C 81D3806D-20F6-436F-98ED-521DD8185140 C8B674FD-3030-40B7-8D01-0F006961CFCD