Pre Octave HP 300 MKII

Pre Octave HP 300 mkll có phono
made in germany âm thanh tuyệt vời
đủ thùng xốp sách khiển giá tốt
call : 0986861155 – 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động HM HN
Giá : 55.000.000d
          thangaudiochauau.com

7E06FB27-A92A-458B-BF9F-4CA33B3843DF 3C1E57DE-E286-4FB4-A683-9F7A4A6CCE3D 6B939BDD-6446-413F-A191-F5794EFAAD9C 5107D03A-A67C-4750-82A9-17D038D63ACA 4A72C498-186B-4772-BD0A-61156AD64824 A46339D7-77E0-45F9-9CAA-7BA80E023B27 9A73087B-17C2-43D9-96EF-213CA676736B