Pow khủng advantage

 

 

 

 

 

 

 

 

Pow khủng ADVANTAGE sx thuỵ điển 175w/kênh/8ohm225w/kênh/4ohm
rất hay và khoẻ hợp đồ hi end đời mới
tiếng cực kỳ trong sạch nền âm tĩnh
giá bán ebay bên châu âu cực kỳ đắt
giá shop nhập về hợp ví anh em chơi
hợp loa âu mỹ khủng cần công suất

 

F2BEA6E6-FD6C-4E4F-9CBE-4DB23EBE98B2 16421683-2DE9-42D9-A9B0-7EC12C76F137 F3B1D191-EFEE-49D7-933C-5AA397B3CE30 FC27C3DA-3BD9-4007-A396-42787A4D3F2D 5F89613A-F67B-44CB-9985-E341959EF107 5CED7710-0FA8-4303-ACD6-8D791770EB3C A32613CE-23BC-407B-9D15-2135268BA1EE