Hegel modern H300

HEGEL moden H 300 amply Hi End
nước sản xuất NAUY mới nguyên thùng(đối tác tuyệt vời HL5 plus)
đủ đồ khiển zin dây xịn 2 thùng 2 lớp
âm thanh thế hệ mới trong trẻo sạch
ghép rất nhiều loại loa Hi End cây cột
call : 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động HM HN
thangaudiochauau.com

E44CB002-1555-4541-AE8D-D97EA1C9340A 88DF9429-FAE9-4149-B59D-4400214464AA 8CAA0C31-1C98-4AC3-87A3-6537C763D709 6CBE9236-15C6-48E0-BD0E-57DECEAA43D5 6CC1C394-8012-40A6-BFED-4A45113A7B10 146F8979-632D-4DDC-8F8D-1F0EAB7800EB 1783E564-7D9E-4F21-BABD-9411218DD15D A59F7377-FD3A-4EC4-B970-FFD40E6D6871 E9D3BD5C-C1AE-4C15-9F44-612BC4DE182A 8EE51B9C-D7AD-484A-AB6F-3D29974A64E3 12792A2A-3623-4F14-B6C9-FCE241CCB728