Cd -tube – einstein

hàng mới về CD – tube – EINSTEIN
chạy 4 bóng 6dj8 âm thanh Hi End
chất tiếng dày dặn,sân khấu rộng dãi,sạch sẽ âm thanh đỉnh cao tuyệt hay
call : 0986861155 – 0908465555
địa chỉ : 68 phói mai động HM HN
thangaudiochauau.com

39AC14EC-4689-4B12-B266-89850A93D92C B8F5FEB8-2AA7-4DFA-A222-E01A05546DCC B6E4D4E2-AD70-467E-BD1D-75C76BAEF1BA 9B489942-64B8-4008-A3E1-45E702D2B7E9 4D15F02A-549F-4B77-A161-7EA5C74692BC 22B12019-B386-45B2-A422-BF2D2A87A36B 6D780754-D381-41E1-857D-38700D96C1FA C2E9BD55-82CB-4DAB-A89E-5B15D33E7D05 FEBA0EF1-F7AC-41D8-A0D2-18904B4029AF 242F0FCE-00B2-442B-B75E-F9989475B29E