Bộ Pow & Pre CLasse Made in Canada

Bộ Pow & Pre CLasse Made in Canada
Pre : Audio Thirty & Pow Ca – 150
công xuất 150w/k/8ohm âm thanh tuyệt hay ghép nhiều loại loa âu , mỹ
call 0986861155 – 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động HM HN
thangaudiochauau.com

8FBCDE56-1315-4585-B05F-244473E34652 B74D8CF4-F6D6-49F2-AC17-9347A5CB064D B6749A89-4FF1-42AE-996F-61B99FC92963 92997224-9B85-4A95-A5DF-4C8D7135A447 6ED89851-9311-4534-A38E-E1C3960C171B 0FF9447D-464E-4162-8564-D663A106FEDD 9623B7A4-DB4F-4E85-9A4F-6D8FA84CFA37 387D46CA-9F6F-41EC-BD01-4272310048DF