Amply Octave V70 SE

siêu siêu lướt như mới cứng vừa về âm thanh hi end hay tuyệt vời
call 0986861155 ~ 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động hm hn
thangaudiochauau.com

43BF2C75-F949-44AF-926E-38F204B1724E 372D3B54-A149-4BF0-BFFD-DB58FB563049 C4D11E04-0EA7-47D2-8314-6DDD44CF3BF7 B495EC2A-AE97-46FC-A0CB-6A634D6095F6 E7184AFF-3918-4C30-9098-9D6FE0D40EB9 704EBC3F-65FF-412E-8534-A0C870FE8B2F F3D61249-1E04-4334-BDEE-6E06AF651A61 41F02655-8821-4422-9CF4-36A3F3D3A3BB 415CC99F-095B-445D-B53F-49EE62BE7E03 1AD87C40-EDC7-4D89-B97E-96BB11954280 D6D27E15-C62C-44F8-A20B-6AB14AB776AE 7B90E428-9986-4925-A8B5-7238E8293674 1FE6FB5D-1179-4F39-A892-61AB241979ED 9D1D772B-4DFC-474E-9979-C7CBF413E488 C45AE463-9990-44F7-94E1-4B682A44F8F9Amply OCTAVE – V70 SE mới (fulbox)