Amply Noma

Amply italy – NOMA 140w/k/8ohm
cực kỳ đẳng cấp âm thanh tuyệt hay
đậm chất Hi End mới nguyên fulbox
call : 0986861155 – 0908465555
địa chỉ : 68 phố mai động HM HN
thangaudiochauau.com

B723F369-4A5C-476A-BB62-7E9392EE7A68 2078EF4B-DCCE-4008-B7CF-AC9034A5F64C 6AF33D80-C92E-45A1-9199-9E07CC3B77C2 22C8F0F5-29E4-4BBC-A361-D1A5190F303C E0C4F329-F10C-40BA-A433-CEC48A35A42B 83FFABAF-3460-4896-B9E1-EAF9C259CD96 90BD71D9-1A97-4B52-89CA-B8D18B25818C 47E9C896-E48B-4395-9CD8-CCB1C67F5498