ĐÃ BÁN – Amply Naim XS mới cứng

#Amply Naim XS mới cứng fullbox
chất âm Hi End đẳng cấp điện 230v
call 0986861155 – 0908465555
địa chỉ 68 phố mai động HM HN
thangaudiochauau.com
nh VCB 0541000248399
NH TCB 19026754461888
NH ACB á châu 555258888

 

718E310F-096C-4EAD-B326-79DDBAAC9E16A47987F2-BE1B-4ED5-92EA-EF2BE801FAB0B7FB5F47-06F7-4DA0-B4DB-00BC876002C745044BAD-9F05-4DF5-9033-25F4706BA64C